Meer over het Vizeum netwerk

Media wordt meer en meer doorzoekbaar, beïnvloedbaar, sociaal gedreven en transactie gericht. Met een verbeterd inzicht in hoe mensen zich gedragen kan Vizeum met media de business van onze klanten aantoonbaar laten groeien. De missie van Vizeum is om de zakelijke uitdagingen van onze klanten tot een oplossing te brengen vanuit innovatie en ze te helpen het ware potentieel te doorzien van alle nieuwe beschikbare mogelijkheden. Of de insteek nu vermakelijk of praktisch is, Vizeum maakt communicatie relevanter en daardoor effectiever. Bij Vizeum draait het allemaal om het leveren van simpele strategieën die op briljante wijze worden geactiveerd.

Vizeum: SOLVING BUSINESS CHALLENGES THROUGH MEDIA

Ontdek meer op vizeum.com Bekijk onze internationale locaties

Our Blog

De RTV gegevens zijn een ‘gemeen’ goed

Print heeft het zwaar. In de advertentiemarkt, maar zeker ook in de oplage aantallen. Niets nieuws… iedereen die de markt een beetje volgt weet dit ondertussen wel.

De meeste berichten en rapportages zijn echter vrij algemeen en noemen alleen dalende oplages en afnemende (bruto) bestedingen. Vaak zijn dit dan of Dagbladen of Magazines in de breedte.Voor nu wil ik graag even inzoomen op de RTV bladen.Zij hebben het zeker niet minder zwaar. Sterker; zij hebben nog meer dan de brede markt te maken met afnemende oplages.

Dit alles wordt gevoed door de crisis (waarom betalen voor je RTV gegevens als je deze ook overal gratis kan krijgen) en zeker ook door de digitalisering.Het opkomen van ondermeer de digitale platformen TVGids.nl en de nu.nl TVgids, maar ook de digitale gidsen van UPC, Ziggo en KPN zorgen dat een magazine voor specifiek de RTV gegevens bijna overbodig wordt. Zeker voor de interessante (relatief jonge) advertentie doelgroepen. De oplage dalingen zijn echt gigantisch.
In 2010 was dit nog gemiddeld -5%, in 2011 -6% en in 2012 zelfs -10%.
Als je dan in absolute aantallen spreekt, werden er per week in Q4 2012 circa 700.000 exemplaren minder verkocht dan in Q4 2009  = 36,4 miljoen minder exemplaren per jaar!Wellicht goed voor de ecologie, zeker niet goed voor de branche en de daarbij behorende economie.Hier moet vanuit de exploitanten toch actie op worden ondernomen.
Bindinc (exploitant diverse omroepbladen – onderdeel Sanoma) richt zich met haar printtitels al een aantal jaar meer en meer op hun kernlezers (50/65+) en de advertentiemarkt die hier bij hoort. Dit is vrij gedurfd binnen de adverteerdersbranche en speelt in op kracht van het medium. Helaas blijft deze stap vooralsnog wel beperkt tot de advertentie propositie. De magazines zijn nog vrijwel hetzelfde van opzet en inhoud. En – belangrijker – de oplages dalen evengoed hard. Hier moet dus echt nog een stap gemaakt worden!Veronica Magazine probeert (m.i.v. april) met een grote restyling het tij te keren.
Onder aanvoering van hoofdredacteur John Lukken (voorheen BeauMonde) hebben ze voor een andere en, naar eigen zeggen, professionelere insteek gekozen. Het Magazine is veel meer een ‘lifestyle magazine’ geworden.
De TV gegevens zijn losgetrokken en verwerkt in een soort van bijlage – op kwaliteitsarm papier – in het hart van het magazine. De aandacht voor de dagprogrammering is terug gebracht van 8 naar 6 pagina’s per dag.
Door het magazine zelf juist op hoogwaardiger papier te drukken en inhoudelijk meer aandacht te gegeven aan vorm en uitstraling, wordt TV programmering meer een bijproduct binnen het ‘entertainment magazine’.
Ik houd ervan als er een keuze wordt gemaakt. Het is wel de vraag of Veronica Magazine ook werkelijk voor het magazine wordt gekocht, of dat de RTV gegevens toch een belangrijk goed voor de lezer blijven.

Naast het gedrukte exemplaar wordt er ook hard gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de TV programma-app (nu ca. 335.000 gebruiken per maand). Er komen exclusieve rechten voor abonnees van het magazine, waarmee de interactie tussen beiden zal moeten groeien. Voor ons commercieel interessant is dat Veronica Magazine inmiddels tot Sanoma behoort en daarmee dus ook TVgids.nl (ca. 1,6 miljoen gebruiken per maand) en Nu.nl/tvgids (ca. 325.000) niet meer als concurrent, maar als partner heeft. De gezamenlijke (adverteerders)proposities zijn in vergevorderde ontwikkeling.

Interessant om te volgen. Het magazine heeft immers nog steeds een zeer mooie oplage van rond de 675.000 per week (netto bereik: 16,8 % op 20-34 en 20,2 % op 35-49).
Dit in combinatie met de digitale aantallen geeft als zeer interessant en reëel resultaat dat de bereikmogelijkheden vanuit het verleden (> 1 miljoen oplage) weer realistisch zijn!
Hoe zwaar de markt het dus ook heeft, er liggen kansen. Wellicht is de print-online integratie de redding van de (RTV) magazine markt, of in ieder geval van Veronica!?
Dit zou Sanoma goed kunnen gebruiken …
Bent u geïnteresseerd in extra informatie rondom de cijfers van RTV bladen, wil ik afsluitend nog graag verwijzen naar een artikel van Piet Bakker in de nieuwsbrief van Marketing Tribune.
Met groet,Michel Tiggelman
Communications Director