Meer over het Vizeum netwerk

Media wordt meer en meer doorzoekbaar, beïnvloedbaar, sociaal gedreven en transactie gericht. Met een verbeterd inzicht in hoe mensen zich gedragen kan Vizeum met media de business van onze klanten aantoonbaar laten groeien. De missie van Vizeum is om de zakelijke uitdagingen van onze klanten tot een oplossing te brengen vanuit innovatie en ze te helpen het ware potentieel te doorzien van alle nieuwe beschikbare mogelijkheden. Of de insteek nu vermakelijk of praktisch is, Vizeum maakt communicatie relevanter en daardoor effectiever. Bij Vizeum draait het allemaal om het leveren van simpele strategieën die op briljante wijze worden geactiveerd.

Vizeum: SOLVING BUSINESS CHALLENGES THROUGH MEDIA

Ontdek meer op vizeum.com Bekijk onze internationale locaties

Our Blog

KWALITEIT VAN AANDACHT

“Soof, ik kon even niet appen, want ik zat achter het stuur”,  aldus mijn vader, die mij met een jaren ’80 telefoon vanuit huis terug belt. “Dat praat ook wat makkelijker”.

Overheid voert campagne tégen het gebruik van smartphones in het verkeer

Alleen mijn ‘Mooi!’ was voor hem niet voldoende om de klanken van mijn nieuwe piano te omschrijven. Hij wilde meer weten, mijn emotie en de piano goed horen. Kortom, aandacht geven op het moment dat het ook daadwerkelijk verantwoord was.

‘Kwaliteit van aandacht‘ wordt de kernboodschap voor de meerjarige campagne die de overheid sinds deze week voert om het smartphone gebruik in het verkeer terug te dringen. Het leidt er namelijk toe dat men geen echte aandacht heeft voor zaken die er werkelijk toe doen; veilig aankomen enerzijds en goed communiceren met je dierbaren anderzijds. Een mooie uitdaging voor Vizeum om de juiste strategie en bijbehorende mediamix te vinden om dit bij het grote publiek onder de aandacht te brengen.

Verkeersongelukken
Naar schatting vallen er jaarlijks tientallen doden door verkeersongelukken die door smartphones worden veroorzaakt. Vorige maand werden twee automobilisten berecht die een dodelijk ongeluk hadden veroorzaakt, terwijl ze zaten te whatsappen.

“De smartphone is veel gevaarlijker dan mobiel bellen” zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. “Met bellen is alleen je aandacht afgeleid. Smartphones houden je blik ook van de weg. Bijna iedere automobilist herkent wel dat hij een paar seconden totaal niet meer wist en zag wat er voor hem gebeurde.”
(Algemeen Dagblad, juli 2013)

Focus op (jonge) fietsers en automobilisten
De campagne gaat zich enerzijds richten op jonge fietsers van 13 tot en met 18 jaar en anderzijds op alle automobilisten. Uit vooronderzoek blijkt dat vooral jonge fietsers het ongewenste gedrag vertonen. Deze groep vindt dat ze altijd bereikbaar moeten zijn en ze hebben een lagere risicoperceptie. De ‘zuigkracht’ van de mobiel herkennen ze zelf maar al te goed. (En dat geldt ook voor mij..dit artikel gaat veelal over ‘zij’ en ‘hen’, maar eigenlijk moet dit ‘wij’ zijn.)

Géén anti-smartphone campagne!
Het wordt overigens geen anti-smartphone campagne; de voordelen staan niet ter discussie. “We zijn niet tegen de smartphone, we zijn alleen tegen het gebruik van de smartphone in het verkeer”, aldus de overheid. Daarnaast zullen we de komende jaren in snel tempo allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van telecom zien. Nu is iedereen met een smartphone in de weer, maar wie weet hoe we over drie jaar communiceren? (Blijf voor deze vraag dan ook trouw onze nieuwsbrief lezen voor de laatste ontwikkelingen.)


Google Glass achter het stuur, een veilig alternatief?

Introduceren sociale norm.. meerjarenplan!
Op korte termijn hoopt de overheid een toegenomen acceptatie norm te realiseren dat gebruik van smartphones en verkeer niet goed samen gaan. Een focus op kennis wordt stap één; wijzen op de negatieve gevolgen van het gebruik op de weg, zowel op ‘sociaal’ vlak als de verhoogde kans op ongelukken. Dit door de doelgroep in ieder geval aan te spreken op hun trots, hun gevoel van zelfstandigheid en op het sluimerende besef dat hun leven dreigt te worden geregeerd door hun smartphone.

Hopelijk wordt men zich vervolgens bewust van het feit dat aandacht echt nodig is om goed te functioneren in het verkeer. Uiteindelijk moet de campagne op lange termijn leiden tot nauwelijks/geen gebruik van dit lustobject in de auto of op de fiets.. Inderdaad; een meerjarenplan!

Sophie Visser
Communications Planner