Meer over het Vizeum netwerk

Media wordt meer en meer doorzoekbaar, beïnvloedbaar, sociaal gedreven en transactie gericht. Met een verbeterd inzicht in hoe mensen zich gedragen kan Vizeum met media de business van onze klanten aantoonbaar laten groeien. De missie van Vizeum is om de zakelijke uitdagingen van onze klanten tot een oplossing te brengen vanuit innovatie en ze te helpen het ware potentieel te doorzien van alle nieuwe beschikbare mogelijkheden. Of de insteek nu vermakelijk of praktisch is, Vizeum maakt communicatie relevanter en daardoor effectiever. Bij Vizeum draait het allemaal om het leveren van simpele strategieën die op briljante wijze worden geactiveerd.

Vizeum: SOLVING BUSINESS CHALLENGES THROUGH MEDIA

Ontdek meer op vizeum.com Bekijk onze internationale locaties

Our Blog

Mediasynchronisatie

Wikipedia: ‘Synchronisatie is het proces of het resultaat van iets gelijktijdig maken.’ En dat ‘iets’ is in deze nieuwsbrief: media! Eerder is de integratie tussen de Online en RTV afdeling bij Vizeum aangekondigd.

Inmiddels zijn we enige tijd verder en zijn de eerste stappen gezet. Maar naast de fysieke integratie om tot een betere afstemming tussen de mediumtypen te komen worden er in de markt ook diverse goede initiatieven genomen om datzelfde na te streven, maar dan via een technische oplossing.
Doel van dat alles is een hogere herkenning realiseren door middel van een contact op meerdere schermen tegelijkertijd, of in ieder geval binnen een korte tijdsspanne. Waar televisie wellicht passief wordt geconsumeerd tijdens reclameblokken kan het gelijktijdig vertonen van een online banner versterkend werken en leiden tot een betere overdracht van de boodschap.

De werking van dit mechanisme zit hem eigenlijk voornamelijk in online, televisie kan gepland worden op de gebruikelijke manier. Hieronder is de werking, in het kort stapsgewijs uitgelegd:
1. Tv commercial wordt uitgezonden.
2. Software monitort alle zenders, en geeft een signaal door als de betreffende commercial wordt uitgezonden.
3. Vervolgens gaat op online, via de RTB, de campagne aan. Om goed aan bod te komen is een bovengemiddelde CPM noodzakelijk.
4. In korte tijd wordt een groot bereik op online opgebouwd.
5. Hierdoor ontstaan (mogelijk) gesynchroniseerde contacten. Mogelijk, omdat er simpelweg (nog) geen technische link aanwezig is tussen de persoon achter de televisie en zijn/haar mobiel. Hieronder hebben we de werking schematisch weergegeven.

Zoals hierboven weergegeven kan een contact op online niet direct een gesynchroniseerd contact met televisie betekenen. Uiteraard zijn er diverse manieren om de kans wel te vergroten, zo kun je bijvoorbeeld wifi targeting op mobiel toepassen om de kans te vergroten dat iemand thuis is.

Het idee om de media via deze weg te synchroniseren spreekt mij erg aan, echter ben ik van mening dat er nogal wat haken en ogen zitten aan de vorm waarin het nu verkeert. Grootste winst kan behaald worden in het technisch linken van televisiekijker en gebruiker van de smartphone om een 100% match vast te stellen.
Ontwikkelingen zoals genoemd maken een betere integratie van de mediumtypen mogelijk en leiden hopelijk tot betere resultaten. Of dat laatste daadwerkelijk zo is zullen we af moeten wachten. We volgen de ontwikkelingen in elk geval op de voet.

Sebastiaan Landwaart

Digital Planner