Meer over het Vizeum netwerk

Media wordt meer en meer doorzoekbaar, beïnvloedbaar, sociaal gedreven en transactie gericht. Met een verbeterd inzicht in hoe mensen zich gedragen kan Vizeum met media de business van onze klanten aantoonbaar laten groeien. De missie van Vizeum is om de zakelijke uitdagingen van onze klanten tot een oplossing te brengen vanuit innovatie en ze te helpen het ware potentieel te doorzien van alle nieuwe beschikbare mogelijkheden. Of de insteek nu vermakelijk of praktisch is, Vizeum maakt communicatie relevanter en daardoor effectiever. Bij Vizeum draait het allemaal om het leveren van simpele strategieën die op briljante wijze worden geactiveerd.

Vizeum: SOLVING BUSINESS CHALLENGES THROUGH MEDIA

Ontdek meer op vizeum.com Bekijk onze internationale locaties

Our Blog

Media:tijd

De eerste resultaten van het media:tijd onderzoek worden gepresenteerd in het Dialogues House in Amsterdam. Het is binnen net zo warm als buiten en de ruimte, Forum, heeft iets weg van een hal van een basisschool. Felgekleurde verfkwastbanen op de glazen wanden, wegwijzer bordjes op een losstaande paal bij binnenkomst, een plastic paard en een kudde plastic schapen op 1:1 schaal en een podium met piano; een creatieve ruimte dus.

Het is goed druk wat betekent dat er veel interesse is in dit onderzoek. Het heeft een aantal jaren geduurd voordat er een nieuwe editie geboren werd en dit is meer dan welkom. Het mooie aan dit onderzoek is dat het een samenwerking is van de autoriteiten op het gebied van mediaonderzoek. De handen van NLO, NOM, SCP en SKO  zijn ineengeslagen  en hebben waardevolle resultaten geleverd.

Kim Putter, directeur SCP, gaat rap van start over de diverse onderzoeken die het Sociaal en Cultureel Planbureau uitvoert, waaronder een tijdsbestedingsonderzoek. Afgezet tegen de eerste onderzoeken uit 1975 blijkt dat het aantal sociale contacten afneemt en het mediagebruik stabiel blijft. Het SCP publiceert de onderzoeken gratis op hun website: http://www.scp.nl. Eind 2014 komt het rapport van SCP over tijdbesteding beschikbaar om te downloaden, we houden de website in de gaten.

Het woord wordt overgedragen aan Alke Bassler van GfK. Sinds 1996 verdiept zij zich in de wereld van mediaonderzoek. Niet alleen gedegen kennis, maar ook een dosis humor heeft ze paraat. We worden meegenomen naar de achterkant van het onderzoek om te zien dat zowel de interne als externe validiteit dik in orde is.

Het onderzoek is gehouden onder een gedeelte van de respondenten van het NOM onderzoek. In totaal hebben 2.947 Nederlanders meegedaan aan het onderzoek. 90% via internet, 10% via telefoon.  De respondenten hebben 4 t/m 7 dagen een dagboekje bijgehouden en elke activiteit genoteerd die minimaal 5 minuten in beslag neemt. Een sms sturen duurt minder dan 5 minuten, maar deze activiteiten, < 5minuten, zijn middels een follow-up wel geregistreerd. Respondenten konden maximaal 3 activiteiten tegelijk invullen. In totaal zijn er 25 achtergrondkenmerken uitgevraagd, 144 tijdvakken per dag, 35 algemene activiteiten en 31 media activiteiten.

Voordat we de resultaten te zien krijgen bouwen ze de spanning nog even op door Koen Haegens, redacteur ‘de Groene Amsterdammer’/ auteur ‘Neem de Tijd’, het podium te geven over hoe mensen met tijd omgaan. Het valt meteen op dat Koen een relaxte verteller is, het lijkt allemaal vanzelf en natuurlijk te gaan en dat is prettig om naar te luisteren. Hij haalt veel voorbeelden, quotes en filmpjes tevoorschijn om zijn punt duidelijk te maken. Iets doet vermoeden dat hij fan is van de beroemde Britse econoom wijlen John Maynard Keynes; deze komt regelmatig terug in zijn presentatie.

Volgens Keynes zouden we in 2030 slechts 15 uur werken en een probleem hebben wat we met onze vrije tijd moeten doen.  Dat is een voorspelling uit 1930 en dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren. Het tegenovergestelde is waar. We hebben juist meer last van druk en stress. Multitasking is tegenwoordig bijna een vereiste doordat het overall aanbod enorm gegroeid is. 10% van de samenleving voelt zich dagelijks gejaagd.

Doordat er zoveel aanbod is, maar ook omdat het veel drukker is willen we ‘alles eruit halen’. We zijn kritischer dan ooit hoe we onze tijd besteden. Na het werk komen we thuis, we ploffen op de bank en we zetten de tv aan. Het liefst enorm laagdrempelige televisieprogramma’s. Dan hoeven we even niet na te denken, hebben we rust. Ook zijn spelletjes zoals ‘FarmVille’ of ‘CandyCrush’ enorm populair, omdat dit even ‘eigen tijd’ is, ook laagdrempelig en niet nadenken.

We leven in een haastmaatschappij en sommige bedrijven spelen hierop in door bijvoorbeeld een e-mailvrije dag in te stellen. Blijkbaar heeft Volkswagen Duitsland een actie ingevoerd dat af en toe na het werk de servers plat gaan. Dan is het gewoon niet mogelijk om elkaar te mailen of te werken. Even ontspannen en tijd voor jezelf nemen. Als laatste wil Koen Haegens even stilstaan bij een mooie activiteit van Charles Baudelaire. Hij flaneerde rond de vorige eeuwwisseling met zijn schildpad traag door Parijs in de hoop vat te krijgen op de wereld. We kregen geen schildpad mee naar huis, maar het idee is mooi.

En dan nu tromgeroffel; Sjoerd Pennekamp, onderzoeker NPO, wordt aangekondigd om de resultaten ven media:tijd te presenteren. Het stoffige imago van onderzoekers is totaal niet van toepassing op Sjoerd Pennekamp. Hij is energiek en enthousiasmerend, gooit er wat humor doorheen en legt alles superduidelijk in bijna Jip & Janneke taal uit. Een zeldzame combinatie zou ik zeggen.

We gaan terug naar het jaar 1970. Het eerste mediaonderzoek met de keuze uit een spectrum aan activiteiten, namelijk: Alleen Radio, Radio & iets anders, alleen TV of TV en iets anders. Zelfs TOEN al werd er over multitasking nagedacht.

Media is met 3u25 de 2e populairste activiteit op een willekeurige dag. Slapen is, logisch, het ‘populairst’. Opvallend is dat TV kijken geen verschil laat zien tussen week- en weekend dagen. In de resultaten komt internetten niet als een grote activiteit naar voren, dit komt omdat hierin alleen activiteiten zijn opgenomen die niets met media te maken hebbenzoals e-mail, bankieren of shoppen. Binnen alle activiteiten is 28% multitasking. In 1970 was luisteren het grootste onderdeel binnen multitasking, dat is nu nog steeds zo. Ten opzichte van 1970 is het luisterprofiel haast niet veranderd, alleen het luisteren tijdens eetmomenten is iets minder. Ook is TV kijken minder veranderd dan we tot nu toe dachten. Door de dag wordt iets meer TV gekeken, maar het avondprofiel is nagenoeg gelijk aan het profiel uit 1970. Anders dan verwacht: 93% van de respondenten geeft aan TV content nog steeds op de (ouderwetsche) TV te kijken. 12% gebruikt hiervoor ook andere devices.

De volledige presentatie van de resultaten is hier te bekijken. De data is binnenkort beschikbaar via diverse tools.

 

Sophie Janssen
Media researcher