Meer over het Vizeum netwerk

Media wordt meer en meer doorzoekbaar, beïnvloedbaar, sociaal gedreven en transactie gericht. Met een verbeterd inzicht in hoe mensen zich gedragen kan Vizeum met media de business van onze klanten aantoonbaar laten groeien. De missie van Vizeum is om de zakelijke uitdagingen van onze klanten tot een oplossing te brengen vanuit innovatie en ze te helpen het ware potentieel te doorzien van alle nieuwe beschikbare mogelijkheden. Of de insteek nu vermakelijk of praktisch is, Vizeum maakt communicatie relevanter en daardoor effectiever. Bij Vizeum draait het allemaal om het leveren van simpele strategieën die op briljante wijze worden geactiveerd.

Vizeum: SOLVING BUSINESS CHALLENGES THROUGH MEDIA

Ontdek meer op vizeum.com Bekijk onze internationale locaties

Our Blog

Mobiele oogkleppen

In het verlengde van het stukje dat mijn collega Robert Veltman in de vorige nieuwsbrief schreef, genaamd ‘Niemand kijkt meer op’, las ik een artikel in de Volkskrant waaruit blijkt dat ook de Verenigde Staten (uiteraard) te kampen heeft met het fenomeen ‘mobiele oogkleppen’.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt namelijk dat de verkoop van tijdschriften flink te lijden heeft onder het toenemend gebruik van smartphones.

 
 
 
 
 
 
In het afgelopen jaar is de losse verkoop van tijdschriften in de VS gedaald met maar liefst 9,5%! De grootste oorzaak van deze dalende trend is dat in Amerika het tijdschriftenrek naast de kassa staat. En laat nou juist die locatie een uitgelezen moment voor de consument zijn om tijdens het wachten in de rij even je mobieltje te checken. Voorheen pakte de supermarktbezoeker een tijdschrift voor dit moment van verstrooiing… Bij de vrouwen-, mode-, seks- en roddelbladen is de daling het grootst. Zo daalde de losse verkoop van Cosmopolitan zelfs met 18,5%.
 
Waarschijnlijk zijn tijdschriften niet de enige productgroep die hieronder te lijden heeft. Zo zullen de impulsaankoopproducten die vaak op dezelfde locatie geëtaleerd worden hier ook mee kampen hebben .
Om het verlies aan verkoop in tijdschriften te stabiliseren of misschien zelfs te minimaliseren proberen uitgevers de aandacht van de consument te trekken door QR codes op de covers te plaatsen.
Zo’n soortgelijk onderzoek is voor de Nederlandse markt (nog) niet gedaan. Maar wellicht is dit ook niet nodig aangezien de locatie van de tijdschriften in Nederlandse supermarkten vaak ook niet naast de kassa is.
Met behulp van de HOI oplagecijfers zal ik wel proberen een beeld te geven van het verloop van de losse verkoop oplagen.
 
 
De oplagecijfers van Q4 2012 zijn helaas nog niet beschikbaar, vandaar dat in voorgaande grafiek alleen de 3 kwartalen van 2011 en 2012 naast elkaar zijn gezet. Duidelijk te zien is de daling van 2012 t.o.v. 2011, maar deze daling wordt in percentage wel steeds kleiner. De oplage van Q3 (zowel 2011 als 2012) is gestegen, maar dit is gebruikelijk i.v.m. de vakantieperiode waarin de losse verkoop oplage altijd wat hoger is in dat kwartaal.
 
Als we het gemiddelde van de drie kwartalen berekenen is de oplagedaling van de losse verkoop (excl. Q4) +/- 7,2%.Bij de totale oplage exclusief losse verkoop is er zelfs een oplagestijging van 0,6% te zien. Dit met uitzondering van Q3, maar dat komt natuurlijk weer door de vakantieperiode. Het lijkt erop dat er een verschuiving van losse verkoop naar abonnementen te zien is. Wat in principe ook een logische ontwikkeling is gezien de huidige financiële situatie op dit moment. Naar mijn idee gaan mensen hierdoor eerder voor een abonnement om zo kosten te besparen of een leuke attentie te ontvangen, wat uiteindelijk ook meer oplevert dan elke maand/week hetzelfde magazine in de winkel te kopen.
 
Dit is toch zeker een interessante ontwikkeling om in de gaten houden, want het zou uiteindelijk behoorlijk wat invloed kunnen hebben op de inzetstrategie van magazines. Uiteraard moet dit dan wel per titel en plan bekeken worden om hier bepaalde voordelen uit te halen. Wij helpen u graag om dit uit te zoeken.
 
Tessa Bruns
Senior Communications Planner
 
Bron: volkskrant.nl & hoi-online