Meer over het Vizeum netwerk

Media wordt meer en meer doorzoekbaar, beïnvloedbaar, sociaal gedreven en transactie gericht. Met een verbeterd inzicht in hoe mensen zich gedragen kan Vizeum met media de business van onze klanten aantoonbaar laten groeien. De missie van Vizeum is om de zakelijke uitdagingen van onze klanten tot een oplossing te brengen vanuit innovatie en ze te helpen het ware potentieel te doorzien van alle nieuwe beschikbare mogelijkheden. Of de insteek nu vermakelijk of praktisch is, Vizeum maakt communicatie relevanter en daardoor effectiever. Bij Vizeum draait het allemaal om het leveren van simpele strategieën die op briljante wijze worden geactiveerd.

Vizeum: SOLVING BUSINESS CHALLENGES THROUGH MEDIA

Ontdek meer op vizeum.com Bekijk onze internationale locaties

Our Blog

Ontwikkelingen in het Nationaal Luister Onderzoek

In een tussentijdse nieuwsbrief hebben we jullie reeds op de hoogte gesteld van de aangepaste meetmethode van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), waarin de nieuwe doelgroep weegnorm is meegenomen. Maar hoe zit het nou eigenlijk met het huidige radio onderzoek?

Het radio onderzoek in haar huidige vorm gebeurt al jaren, maar in 2012 is wel een aantal significante aanpassingen gedaan en zijn toevoegingen gedaan in.

We vinden het daarom de hoogste tijd weer eens wat dieper in te gaan op het algemene luisteronderzoek en de relevante wijzigingen die zijn/worden doorgevoerd. De metingengebeuren al op een vergelijkbare manier sinds de jaren 60. Sinds toen is er uiteraard wel veel gewijzigd in het onderzoek. Waar er vroeger maar een aantal weken per jaar werd gemeten, is er tegenwoordig sprake van een continue radio onderzoek. De Nederlandse methode lijkt wellicht ouderwets in vergelijking met het televisie onderzoek van het SKO waarin er dagelijkse updates zijn van de kijkcijfers. Het Nederlandse radio onderzoek is echter tot op heden nog steeds een van de secuurste meet methodes van Europa.. Hoewel we in Nederland dus ook zeker een goed en kwalitatief hoogstaand luisteronderzoek hebben, betekent dit niet dat het Nederlandse radio onderzoek niet wordt geoptimaliseerd en verbeterd.

Momenteel vullen ca. 10.000 respondenten in een periode van 2 maanden een volledige week een radiolog in. Waar dit vroeger op papier gebeurde, vult inmiddels ca. 5% van de mensen het radiolog online in. In dit log houdt de respondent per kwartier bij naar welke radio zender er is geluisterd. Deze groep respondenten is een representatieve doorsnede van de Nederlandse samenleving. Maar hoe nauwkeurig is dit onderzoek en wat gebeurt er binnen de kwartieren waarin wordt gemeten? En belangrijker nog, welke mogelijkheden om de meetmethodes aan te scherpen en zo een nog duidelijker beeld te krijgen van hoe Nederland naar de radio luistert?

 
 
 
Het luisteronderzoek gebeurde tot aan de meetperiode juli – augustus 2012 op basis van vier weken per kalendermaand, daarom was er altijd sprake van ‘rustdagen’ (niet elke maand heeft immers 28 dagen). Sinds de meetperiode augustus – september 2012 is er in zijn geheel geen sprake meer van rustdagen en worden alle dagen van de maand meegenomen in het onderzoek. Ook is een nieuwe manier van data verzamelen geïntroduceerd, namelijk de Mediawatch. Dit houdt in dat ca. 325 respondenten een horloge (“mediawatch”) dragen met daarin een microfoon. Deze meet per minuut welke radiozender er in zijn of haar directe omgeving aan staat. Het horloge wordt gedurende 2 weken gedragen en kan door de specifieke minuut meting dus verdieping geven aan de kwartieren uit het radiolog. Er wordt voorkomen dat de dragers van het horloge ook het radiolog invullen, om zoveel mogelijk verschillende data te vergaren. Buiten de diversiteit meet de Mediawatch alleen de luisterminuten en daarmee niet de luisterplaats. Om deze reden is het van belang dat de data uit de radiolog en de data uit de mediawatch met elkaar worden gecombineerd. De geluidssamples uit de mediawatch worden gematcht met de uitzendingen van de radiozenders. Het is de bedoeling om de zogenoemde logkwartieren te verbijzonderen op minuutniveau. Het meten van bereik, marktaandeel, luisterdichtheid, etc. blijven vooralsnog gebaseerd op het radiolog.
 
 
 
Maar er zijn meer veranderingen binnen het NLO, ook de samenstelling van de respondentengroep is namelijk aangepast. Waar dit voorheen voornamelijk op basis van leeftijd en geslacht gebeurde is er dit jaar ook extra aandacht voor de begeleiding van jonge allochtone respondenten. Door aan deze groep meer aandacht te besteden, wordt de groep respondenten nog representatiever. Maar ook op de toename van smartphone gebruikers wordt door het NLO ingespeeld, binnenkort wordt het voor respondenten namelijk ook mogelijk het radiolog via de smartphone in te vullen.
In totaliteit kunnen we concluderen dat er flink wat wijzigingen en verbeteringen in het luisteronderzoek zijn. De RTV-afdeling van Vizeum heeft en onderhoudt goede banden met het NLO om nieuwe inzichten uit de resultaten te verkrijgen en te bekijken welke implicaties deze kunnen hebben op resultaten van radiocampagnes.
 
 
 
Op het moment dat concrete resultaten bekend zijn van de metingen van de mediawatch zullen we u hierover uiteraard over informeren. In het geval u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen heeft kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de RTV afdeling van Vizeum.
 
 
 
Iris de Graaf
sr. RTV-Planner