Meer over het Vizeum netwerk

Media wordt meer en meer doorzoekbaar, beïnvloedbaar, sociaal gedreven en transactie gericht. Met een verbeterd inzicht in hoe mensen zich gedragen kan Vizeum met media de business van onze klanten aantoonbaar laten groeien. De missie van Vizeum is om de zakelijke uitdagingen van onze klanten tot een oplossing te brengen vanuit innovatie en ze te helpen het ware potentieel te doorzien van alle nieuwe beschikbare mogelijkheden. Of de insteek nu vermakelijk of praktisch is, Vizeum maakt communicatie relevanter en daardoor effectiever. Bij Vizeum draait het allemaal om het leveren van simpele strategieën die op briljante wijze worden geactiveerd.

Vizeum: SOLVING BUSINESS CHALLENGES THROUGH MEDIA

Ontdek meer op vizeum.com Bekijk onze internationale locaties

Our Blog

Update: Focus op 20-49 jaar, een achterhaalde keuze?

In 2009 schreven wij in deze Touchpoints een artikel over één van de meest gehanteerde doelgroepen in communicatieland: 20-49 jaar, al dan niet gekoppeld aan het criterium Boodschappers of aan de sekse van de doelgroep (Vrouwen 20-49 jaar of Mannen 20-49 jaar).

De opzet van het artikel was dat steeds vaker de discussie gevoerd werd of de leeftijdsbegrenzing van deze groep niet wat anders geformuleerd moet worden. Nu zijn we 5 jaar verder en is het tijd voor een update. Mede ook gezien de onlangs verschenen publicatie van het CBS, waaruit blijkt dat in 2019 (dus over een kleine 5 jaar) de helft van de volwassenen 50-plusser is.

Aanwezigheid van Kinderen en rol bij dagelijkse aankopen
De gemiddelde leeftijd van vrouwen die voor het eerst moeder worden ligt stabiel op 29,4 jaar. Ter vergelijk, in 1970 was dit gemiddeld iets ouder dan 24 jaar. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd dat een kind het ouderlijk huis verlaat weer iets gestegen, voor meisjes is dit 22 jaar en voor jongens 23,5 jaar (Bron: CBS Bevolkingstrends juni 2014).

Het is dan ook niet vreemd dat van de totale groep 20-24 jarigen (1.046.000 personen) nog bijna 60% (622.500 personen) de positie van Kind in het Huishouden heeft; oftewel nog thuiswonend is. Van de 20-24 jarigen is slechts 4,5% zelf ouder (49.100 personen).

Kortom, als een belangrijk criterium bij de keuze van de doelgroep de aanwezigheid van kinderen is in het huishouden òf het zelfstandig voeren van een huishouden, dan is 20-24 jaar toevoegen aan de doelgroep wellicht niet de beste of meest kostenefficiënte keuze.
We moeten namelijk niet vergeten dat van de totale groep 20-24 jarigen wel een kleine 48% (mede) verantwoordelijk is voor dagelijkse boodschappen, maar van de 20-24 jarigen die thuis wonen is slechts een kleine 20% (mede verantwoordelijk) voor dagelijkse boodschappen.

Conclusie
In zijn algemeenheid hebben wij het gevoel dat het ‘traditioneel’ vasthouden aan 20-49 jaar inmiddels echt achterhaald is.
Natuurlijk spelen ook allerlei andere factoren een rol voor de definitieve doelgroep bepaling. Hoe open staat men voor nieuwe producten, is men bereid nieuwe diensten uit te proberen, wat is het besteedbaar inkomen, etc. Deze observatie heeft vooral ook tot doel om iedereen bewuster te maken van de doelgroep keuze en deze niet teveel op de ‘automatische piloot’ te bepalen.

Daarom willen wij tot slot deze overweging nog meegeven:
Stel: een vrouw krijgt twee kinderen, een dochter op haar 30e en een zoon op haar 33e. Volgens de gemiddelden is ze dan 56,5 jaar als beide kinderen het huis uit zijn. En van haar 30e tot haar 56e koopt ze wekelijks boodschappen voor minimaal drie personen.

Evert Bronkhorst,
Strategy Director