Meer over het Vizeum netwerk

Media wordt meer en meer doorzoekbaar, beïnvloedbaar, sociaal gedreven en transactie gericht. Met een verbeterd inzicht in hoe mensen zich gedragen kan Vizeum met media de business van onze klanten aantoonbaar laten groeien. De missie van Vizeum is om de zakelijke uitdagingen van onze klanten tot een oplossing te brengen vanuit innovatie en ze te helpen het ware potentieel te doorzien van alle nieuwe beschikbare mogelijkheden. Of de insteek nu vermakelijk of praktisch is, Vizeum maakt communicatie relevanter en daardoor effectiever. Bij Vizeum draait het allemaal om het leveren van simpele strategieën die op briljante wijze worden geactiveerd.

Vizeum: SOLVING BUSINESS CHALLENGES THROUGH MEDIA

Ontdek meer op vizeum.com Bekijk onze internationale locaties

Our Blog

Weg met het ”not invented here” syndroom

 
Enkele jaren voor de eeuwwisseling ben ik mijn carrière begonnen bij een reclameadviesbureau als mediamanager. Een chique titel voor een functie die zich in de praktijk echter beperkte tot het minder glamoureuze werk van tariefkaartspecialist en doorgeefluik voor het mediabureau van onze adverteerders.

 
Ik voelde me in die tijd – wat later ook terecht bleek – een van de laatste der Mohikanen. Reclame en media werden in die tijd langzaam maar zeker van elkaar losgeweekt om verder te gaan als twee gescheiden entiteiten. Althans, op het gebied van advies. De twee meest gebezigde argumenten voor deze ontwikkeling: media-advies en -planning was te complex geworden voor de reclamebureaus en het gebrek aan onafhankelijkheid bij de keuze van mediamiddelen. 

Deze scheiding was een terechte en tevens gedwongen keuze, hoewel dit in de reclamewereld meestal slechts schoorvoetend werd toegegeven en van tijd tot tijd zelfs met lede ogen werd aanschouwd. Geautomatiseerde planningssystemen, specialistische inkoopmethodieken en dure doelgroeponderzoeken in een steeds complexer wordend medialandschap maakten van media-adviesbureaus een waardevolle en onmisbare schakel voor adverteerders bij het invullen van hun marketingactiviteiten. De beruchte, maar tevens nuttige driehoek reclamebureau, mediabureau en adverteerder was een feit. Ik had inmiddels mijn zegeningen geteld, geconcludeerd dat een tariefkaartspecialist geen blijvertje is, en me aangesloten bij de “tegenpartij”; het media-adviesbureau.

Nu vele jaren later zie ik dat deze soms delicate symbiose lichte haarscheurtjes begint te vertonen. Het valt niet meer te ontkennen dat de ‘bemoeienis’ met elkaars taken en specialismen toeneemt. Enerzijds ingegeven door het veranderende communicatielandschap, waardoor specialistische kennis op het gebied van bijvoorbeeld social media en content een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Anderzijds door een steeds sterkere behoefte aan (en de mogelijkheid tot) het beter meetbaar c.q. inzichtelijk maken van campagneresultaten. Het gevolg is dat zowel media- als reclamebureaus hun kennis op deze specifieke gebieden hebben moeten ontwikkelen waardoor specialistische bedrijfsonderdelen en labels als paddenstoelen uit de grond schieten. Labels die elkaar beconcurreren op het gebied van content ontwikkeling, community management, non-spot concepten, response, etc.

Is dit dan een slechte ontwikkeling? Ik durf volmondig te zeggen dat dit absoluut niet het geval is. Sterker nog, het kan leiden tot beter gefundeerde, creatievere en completere communicatiestrategieën en een grotere betrokkenheid tussen de diverse partijen. We zijn ons namelijk allemáál bewust van de veranderingen in het mediaconsumptiegedrag en de invloed hiervan op de communicatie met onze consument en tussen consumenten onderling. We zijn dus steeds beter in staat hier visies en ideeën op te ontwikkelen. In de dagelijkse praktijk merk ik (en mijn vakbroeders met mij) dat we hierbij elkaar wel de ruimte moeten gunnen om met onderling respect deze visies en ideeën met elkaar uit te wisselen. En natuurlijk moeten we hierbij ook kritisch kunnen zijn en blijven, maar voor het “not invented here syndroom” is in deze tijd echt geen ruimte meer. Dit is de grootste rem voor strategisch en creatief denken, omdat het leidt tot denken in barrières in plaats van in effectieve oplossingen.

Tegelijkertijd geldt wel het principe “schoenmaker hou je bij je leest”. In onze ogen is en blijft het reclamebureau verantwoordelijk voor het creatieve proces en de ontwikkeling van concepten waarbij de merkwaarden van de adverteerder centraal staan en worden bewaakt. Als media-adviesbureau moet en kan je niet op deze stoel gaan zitten. Wij zien juist onze kracht in het leveren van data die reclamebureaus en adverteerders helpt om juiste keuzes te maken op basis van consumentenbehoeften, feitelijk mediagedrag en historische en/of voorspelde campagne-effecten. Dit neemt overigens niet weg dat wij bijzonder goed in staat zijn om in het verlengde van het gekozen concept mediagedreven ideeën te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van non-spot, social media, buitenreclame en fieldmarketing. Dit is een van de oogmerken op basis waarvan wij onze specialistische kennis en kunde hebben opgezet.

En waar is dan de adverteerder gebleven in dit verhaal? Een zeer terechte vraag, want het is deze adverteerder die duidelijk de regie in handen moet nemen om alle partijen in lijn te houden, vooral nu vergelijkbare diensten meer dan voorheen door meerdere partners wordt aangeboden. Zij moeten zich er bewust van zijn dat een “Big Idea” overal vandaan kan komen en moet alle partijen de ruimte geven om deze ideeën te presenteren. Met andere woorden, de samenwerking stimuleren en de daaruit voortvloeiende strategieën en ideeën toetsen aan haar business- en marketingdoelen. Zo komen we per slot van rekening tot de meest aansprekende en effectieve marketingcommunicatie oplossingen.

Dimitry van Hulten
Strategy Director